Sarvlaks delägarlag

Är du delägare i Sarvlaks delägarlag? Här kommer du till den lösenordsskyddade delägarsidan
Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk har 28.5.2024 fastställt stadgarna
som delägarlagstämman godkände 23.11.2023.

Om du letar information om fiske- och jakttillstånd, fortsätt läsa!

Fisketillstånd till Sarvlaks delägarlags vatten 

Sarvlaks delägarlag säljer fisketillstånd till sina vatten omfattande knappa 640 hektar (se karta) till delägare, kommersiella fiskare och fritidsfiskare. Fiske kan inte bedrivas på vattenområdet runt Hamnholmen och Vastamaa då det till stora delar är ett naturskyddsområde. 

Följande pris och villkor för fisketillstånd till Sarvlaks delägarlags vatten. Tillståndet är i kraft per kalenderår. 

RedskapEnheter
Storryssja, endast kommersiella fiskare20
Småryssja max höjd 1.5 meter1
Laxnät, knutavstånd minst 80 mm (längd 30 meter)5
Övriga nät, (längd 30 meter)2
Svirvel eller drag2
Fjäderkrok eller motsvarande1
Långrev, 100 krokar1
Katsa1

Delägare betalar för redskapsenheter enligt andel 5 euro per enhet och för tilläggsenheter 10 euro per enhet. Delägare kan kontrollera sin andel via ombudsmannen.
Icke delägare betalar 10 euro per redskapsenhet.  

Avgifterna betalas till bankkonto: FI76  1530  2984  0998  64 (Sarvlaks delägarlag) 
I meddelandefältet skrivs in vem tillståndet gäller, telefonnummer, för vilket redskap tillståndet är köpt och delägare antecknar den egna fastighetens registernummer eller namn. 

Bestämmelser att observera 

Redskapen utmärks enligt lag om fiske och förses med namn och kontaktuppgifter. Delägarlaget använder inte i detta skede redskapsmärken. 

Fiskaren ska vid fiske ha med sig kvitto över betald fiskevårdsavgift och betald avgift till delägarlaget.

På delägarlagets vattenområde gäller fiskebestämmelser enligt vad som stiftats i lag och förordning om fiske, NTM-centralens beslut (kalastusrajoitus.fi) och fiskeriområdets rekommendationer (www.lovisaskargard). 

Frågor gällande fisketillstånd? 

Ombudsman och sekreterare: Lovisa skärgårds fiskeriområde/Gabi Lindholm, tfn: 050 404 2738, e-post: gabi.lindholm(at)outlook.com 

Jakttillstånd till Sarvlaks delägarlags vatten 

Delägarlagets delägare har rätt att jaga i enlighet med jaktlagstiftningen på delägarlagets område. Jakten är förbehållen delägarna och får inte ges eller säljas till utomstående.  

Jakträtten kostar 40 € per delägare per person och kalenderår.  
Avgiften betalas till delägarlagets bankkonto: FI76  1530  2984  0998  64 (Sarvlaks delägarlag) 
I meddelande fältet skrivs in JAKT, vem tillståndet gäller och telefonnummer. 

Vid behov kan styrelsen bevilja en aktör utanför delägarlaget rätt att jaga skadedjur och -fåglar samt sälar och skarvar.   

Frågor gällande jakttillstånd? 

Frågor besvaras av styrelseordförande 
Teijo Kärnä tfn: 050 33 222 52 e-post: teijo.karna(at)fi.abb.com