Fiske

Allmänna fiskerättigheter och fiskevårdsavgift

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är så kallade avgiftsfria allmänna fiskerättigheter och fiskevårdsavgiften berättigar till spöfiske med ett spö. Fiskevårdsavgiften är åldersbaserad och under 18-åringar och 65 år fyllda är befriade från fiskevårdsavgiften.

För allt annat fiske, så som fiske med fler spön, fiske med bragder eller kräftfiske måste man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenägaren.

Lokala fisketillstånd

Fisketillstånd finns att köpa till Lovisa stads vattenområden, dryga 4 000 ha och till Forsby fiskepark. Uppgifter om försäljningsplatserna finns på Lovisa stads nätsida. Forststyrelsen säljer tillstånd för spöfiske och för fiske med övriga redskap till sina vattenområden inom fiskeriområdet, vattenområdet runt Orrengrund är det största. Uppgifter om områdena och bestämmelserna finns på nätsidan Eräluvat, var också tillstånden kan köpas.

Fiskebegränsningar

Det finns flera ikraftvarande bestämmelser inom området som påverkar fisket, utöver ägarnas egna bestämmelser. Informationen finns på nätsidan Kalastusrajoitus.fi samt på fiskeriområdets bestämmelser – och kartsida.

I webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns information om områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I webbtjänsten finns också information om de vattenområden som omfattas av begränsningar för mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt lagen om fiske och beslut av NTM-centralerna. Myndigheten har markerat vattendragen för vandringsfisk på kartan i webbtjänsten. I tjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen, om andra begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk och NTM-centralernas beslut om fiskebegränsningar enligt den nya lagen om fiske.

Delägarlagens fisketillstånd

Här kommer information om delägarlagens och övriga lokala fisketillstånd an efter att de kommer fiskeriområdet till kännedom.