Nyttjande- och vårdplan

Varje fiskeriområde ska göra upp en nyttjande- och vårdplan för sitt område. Målsättningen med planen är att trygga ett hållbart nyttjande av områdets fiskresurser samt den biologiska mångfalden.

Lovisa skärgårds fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan har vunnit laga kraft sommaren 2022. Du kan bekanta dig med nyttjande- och vårdplanen här.

Verkställande av nyttjande- och vårdplanen

Fiskeriområdet ansvarar för verkställandet av nyttjande- och vårdplanen tillsammans med innehavarna av fiskerätt samt myndigheter och övriga aktörer. Delägarlagen och ägarna till skiftade vattenområden bör på sina områden följa riktlinjerna i planen i fråga om fiske och vård av fiskevatten. Också myndigheterna bör ta riktlinjerna i planen i beaktande. NTM-centralen ansvarar för verkställandet av sådana regionala regleringsåtgärder som förutsätter beslut av NTM-centralen.

Ett effektivt verkställande av nyttjande- och vårdplanen är framför allt beroende av tillräcklig finansiering.