Åtgärdsplan för skarv

Fiskeriområdet har uppgjort ett åtgärdsplan angående skarven.
Planen får användas av var och en som gör en ansökan om undantagstillstånd för decimering av skarv. NTM-centralen har understött uppgörandet av planen med fiskevårdsavgiftsmedel.

Planen är på finska.